Termeni și Condiții de utilizare a site-ului

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții contractuale înainte de a utiliza pagina de internet www.transilvaniatravel.com.

Acest site este proprietatea S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. cu sediul în București, str. Maria Rosetti nr. 35, sector 2. Utilizând acest site sunteți de acord în totalitate cu acești Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu unul dintre punctele cuprinse, nu puteți utiliza acest site.

S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. nu este responsabilă pentru eventualele neconcordanțe care pot apărea între informațiile din site și informațiile primite în agenție, prioritare fiind întodeauna acestea din urmă.

Proprietatea asupra conținutului
Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile sunt în proprietatea și sub dreptul de autor al S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. sau al altora cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice conținut care constă într-o marcă/logo reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a S.C.TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui conținut, cu excepția celor prevăzute în termenii și condițiile de utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului acestui conținut.

Utilizarea site-ului
Utilizatorul nu are permisiunea de a distribui, copia, modifica, transmite, expune, refolosi, reproduce, publica, autoriza, crea lucrări derivate din conținut, respectiv a transfera, vinde sau folosi conținutul în alt mod, fără acordul în scris al S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A.
Este interzisă folosirea site-ului pentru a afișa sau transmite orice fel de material cu caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce ar putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea.

Serviciile oferite
TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL vă oferă prin intermediul acestui site posibilitatea de a interoga o bază de date vastă, permanent actualizată, ce reunește atât ofertele proprii cât și pe cele ale unora dintre cei mai mari tour operatori și furnizori de servicii turistice din lume, de a verifica online disponibilitățile și tarifele existente pentru diferite servicii turistice și vă permite, în funcție de ofertele selectate, efectuarea rezervărilor dorite în timp real și plata online a acestora sau transmiterea unor rezervări ferme către agenție. Rezervările se supun condițiilor Contractului cadru cu turistul sau unor condiții speciale ce vor fi comunicate de către consultanții TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL.
Puteți efectua rezervări online pentru bilete de avion, pachete turistice cu plecare din România și din alte state europene, cazări în peste 300 000 de hoteluri din România și din întreaga lume, închirieri de mașini și puteți emite asigurări medicale de călătorie.
S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. acționează și ca agent pentru terți furnizori cum sunt liniile aeriene, hoteluri, companii rent a car, tour operatori din Statele Unite ale Americii, Austria, Germania, Marea Britanie, etc. S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. nu își asumă nici o responsabilitate pentru produsele și serviciile turistice oferite de către terți și nu garantează în nici un fel acuratețea sau calitatea produselor și a serviciilor reflectate pe acest site.
Pentru serviciile turistice, tarifele de pe site sunt informative și se pot modifica oricând. Solicitările de rezervare efectuate pe site nu garantează blocarea locurilor și a tarifelor. După efectuarea solicitării pe site veți fi contactat de către un agent TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL care vă va confirma tariful, serviciile și condițiile pe email.

Condiții generale de rezervare și achiziționare a serviciilor pe site-ul www.transilvaniatravel.com
Orice rezervare efectuată pe site va fi considerată drept intenția dumneavoastră de a achiziționa un anumit produs sau serviciu turistic de la TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL. După lansarea solicitării și dacă aceasta va fi acceptată, veți primi un e-mail de confirmare și va intra în vigoare Contractul cadru cu turistul. Asigurarea suportului din partea agenției și orice alte acțiuni ce necesită intervenția consultanților noștri se va face în timpul programului de lucru, așa cum este acesta prezentat pe site.
Ofertele sunt valabile în limita locurilor disponibilie. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL nu este responsabilă pentru eventualele neconcordanțe ce pot apărea între informațiile privind tarifele și alte informații din site și informatiile primite direct de la consultanții TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL. În aceste cazuri vor avea prioritate întodeauna informațiile primite de la reprezentanții TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL. Toate serviciile turistice publicate pe site sunt în funcție de disponibilitatea furnizorilor. Termenii și Condițiile furnizorilor, incluzând regulile de transport al pasagerilor impus de liniile aeriene, orele de intrare/ieșire din hotel, condițiile de modificare/anulare/rambursare a serviciilor turistice se vor aplica adițional Termenilor și Condițiilor acestui site. Veți putea observa pe site referiri la diferite condiții aplicabile ofertelor speciale, pe care vă rugăm să le citiți cu atenție.
Sunteți direct responsabil pentru respectarea condițiilor impuse de furnizori privind timpii de îmbarcare, reconfirmarea zborurilor sau a oricăror alte reguli. Companiile aeriene vă recomandă ca prezentarea la ghișeul de check-in din aeroporturi să se facă înainte cu minimum 120 minute pentru zborurile internaționale și cu 90 minute înainte pentru zborurile pe teritoriul României. Unele companii aeriene solicită să reconfirmați zborul cu cel puțin 72 h înainte de plecare. Nerespectarea acestor reguli poate duce la anularea rezervarii dvs. de zbor.

Anulări și modificări
Anularea sau modificarea serviciilor rezervate sau achiziționate se poate face numai în concordanță cu Termenii și Condițiile fiecărui furnizor. Este responsabilitatea dumneavoastră de a informa în scris sau telefonic TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL despre aceste intenții. Anumite servicii turistice nu se vor putea modifica/anula sau vor trebui respectate anumite condiții. În acest sens, se acceptă toate formele de solicitări scrise, fără de care aceste servicii nu se pot modifica/anula. În eventualitatea modificării unei rezervări, incluzând, dar fără a se limita, anulări, restituiri de sume, schimbări de nume, TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL își rezervă dreptul de a aplica anumite taxe pentru a acoperi costurile administrative care pot rezulta din această acțiune. Aceste taxe diferă față de taxele impuse de către furnizor.
În cazul anulării biletelor de avion sau a serviciilor turistice din motive ce vă aparțin exclusiv, taxa de serviciu nu se rambursează.

Plata
Nu se acceptă alte modalități de plată în afara celor prezentate pe site. În funcție de termenii și condițiile impuse de către furnizori, la momentul rezervării vi se poate solicita plata integrală sau parțială a serviciului rezervat, iar plata va fi efectuata in contul TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL sau al furnizorului.
TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL sau furnizorul nu au nici o obligație de a emite bilete sau alte documente de călătorie în cazul neachitării integrale a serviciilor rezervate. Plata online cu cardul va fi procesată de integratorul de plăți online EuPlătesc iar cardurile accepate la plată sunt cele emise sub siglele VISA și MASTERCARD. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL sau furnizorul își rezervă dreptul de a încasa suplimentar orice taxe sau comisioane care pot să apară la momentul rezervărilor. În acest caz veți fi informat despre comisioanele aplicabile. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL își rezervă dreptul de a transfera costurile generate de penalizările de charge back.

Confidențialitatea datelor și prelucrarea datelor cu caracter personal
Prin acordul dumneavoastră exprimat prin accesarea și utilizarea acestui site, precum și prin abonarea la newsletter, datele cu caracter personal și orice alte informații ale dumneavoastră pot fi prelucrate și utilizate de către S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. Conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și libera circulaţie a acestor date, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră ori o altă persoană sunt administrate în condiții de siguranță și numai pentru scopuri specificate, de către S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A, operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 8232.  Scopul colectării datelor este rezervarea și emiterea biletelor de avion, furnizarea de servicii de cazare și a altor servicii turistice și pentru comunicările comerciale. Prin furnizarea datelor dumneavoastră personale, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu transferarea acestora către companiile afiliate sau colaboratoare, furnizorii noștri contractuali din țară și/sau străinătate. Administrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durată de 5 ani. Dacă, pe viitor, compania va fi achiziţionată de o terţă parte, este posibil ca datele să fie transmise pentru continuarea fără probleme a activităţii de afaceri. Furnizăm datele dumneavoastră autorităţilor competente şi forurilor de judecată la cerere şi în cazul în care acest lucru este solicitat de legislația relevantă.
Conform Legii nr.677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteti adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A, Strada Maria Rosetti nr. 35, sector 2, București.

Drepturile de proprietate intelectuală
Materialele și informațiile prezentate în cadrul site-ului, precum și eventualele informații transmise prin intermediul poștei electronice sunt proprietatea S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. sau a partenerilor săi, după caz, și sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcă și alte drepturi de roprietate intelectuală.

Exonerarea de răspundere
Utilizarea acestui site se face pe propria răspundere. S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, consutanții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea acestui site nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legatură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. nu își asumă nici o responsabilitate pentru nici o daună sau viruși cibernetici care ar putea să infecteze computerul dumneavoastră ori alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, respectiv descărcării oricărui material, informații, texte, imagini de pe acest site.

Modificări în Termenii și Condițiile de utilizare a acestui site
S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. poate aduce modificări Termenilor și Condițiilor de utilizare, fără a anunța acest lucru anterior. Vă rugăm să recitiți termenii și condițiile de utilizare de fiecare dată când accesați sau utilizați acest site. Utilizarea site-ului ulterior modificării constituie acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor modificate.

Aceste reguli sunt in conformitate cu legislația română în vigoare. Incălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. și poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau, după caz, penală a persoanei în culpă. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare ai site-ului vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești.

Acest site poate conține linkuri către diverse alte site-uri. Atunci când accesați aceste site-uri, vă aflați implicit în afara site-ului www.transilvaniatravel.com și aveți obligația de a respecta termenii și condițiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.

Înapoi