Protecția datelor personale

S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A, cu sediul în București, str. Maria Rosetti nr.35, sector 2, este inregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform legii 677/2001 ca operator de date cu caracter personal, având numărul de operator 8232. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vietii private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. are obligația de a administra datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră, despre un membru al familiei dumneavoastră sau despre o altă persoană, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, respectiv pentru rezervarea și emiterea biletelor de avion, furnizarea de servicii de cazare și a altor servicii turistice, pentru acordarea de beneficii conform politicii agenției, în scop de marketing direct și/sau în scop statistic. Prin acceptul dumneavoastră, vă obligați să furnizați datele necesare procesării solicitării dumneavoastră: nume, prenume, serie și numar C.I, CNP, data nașterii, adresă, localitate, județ/sector, telefon, email. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea concretizării serviciului solicitat.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteti adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, către S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A.

Înapoi